Ny aftale for STU

Ny bred aftale om Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) skaber markante forbedringer, der giver de unge mere indflydelse, men flere grundproblemer forbliver uløste.

Skole og undervisning

25. maj 2022

Af LOS

Der er tirsdag d. 24. maj blevet offentliggjort en politiske aftale for STU.

LOS og resten af STU-alliancen har fulgt forhandlingerne med stor spænding og den aftale, der nu foreligger, har tydelige aftryk efter alliancens politiske arbejde de seneste år.

Positive elementer i udspillet

LOS mener, at der er flere fornuftige elementer i udspillet. Vi er blandt andet positive overfor at de unge skal stilles overfor flere forskellige STU-tilbud når de skal vælge. Unge på STU-tilbud har brug at blive hjulpet til at finde det STU-tilbud der passer til netop dem. Derfor er det en god nyhed at kommunerne skal tilbyde flere forskellige muligheder når de unge skal visiteres.

Derudover er det også en positiv nyhed med udsigten til en online STU-portal, hvor alle STU-tilbud skal være på, både kommunale og ikke-offentlige STU-tilbud. Vi mener at STU-portalen vil øge gennemsigtigheden for alle unge der skal bruge et STU-forløb, og vil samtidig gøre det nemmere for ikke-offentlige tilbud at nå ud til de relevante unge og kommuner.

I dag er det ikke muligt at kortlægge hele uddannelsen. Det bliver det med den nye portal. Det giver de unge og deres forældre helt nye muligheder for at finde et egnet uddannelsestilbud og for første gang i uddannelsens historie bliver det muligt at trække fyldestgørende data på, hvordan hele uddannelseslandskabet er struktureret.

Desværre ingen aftale om tilsyn

Desværre blev der ikke plads til tilsyn for STU-tilbud. LOS finder det frustrerende, at der ikke bliver taget initiativ til lave et landsdækkende tilsyn. Det vil være en styrke for alle STU-forløb, hvis der er et relevant og fagligt stærkt tilsyn. LOS medlemmer, der har et STU-tilbud, ønsker dialog, fagligt tilsyn og at der bliver stillet faglige krav til indholdet i en STU.

I STU-alliancen havde vi håbet på et egentligt centralt kvalitetsudviklingsarbejde, så vi kunne få en national standard for, hvad god kvalitet er. Kvalitet er en svær størrelse på en uddannelse, som har en ekstremt forskelligartet målgruppe, som alle skal have en individuelt tilrettelagt uddannelse. Derfor er vi langt fra tilfredse med de kvalitets-kludetæppe, hvor den enkelte kommune i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution, skal aftale både pris og kvalitet. Det kan efter vores opfattelse næsten kun gå galt.

Flere sammenfald med aftale for skole-/dagbehandling

Der er flere områder i STU-aftalen hvor der er sammenfald med aftalen for skole-/dagbehandling (https://www.los.dk/politisk-aftale-vaekker-grund-til-optimisme/). Herunder, at der nu bliver stillet krav om en kvalitetsaftale for alle STU-tilbud, samt at der skal være en proces for specialeplanlægning for STU’en.

 

Aftalens punkter:

Herunder finder du en oversigt over de initiativer som den politiske aftale indeholder:

  1. Skærpet formål med STU – De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU.
  2. Flere rettigheder for valg af tilbud – De unge får ret til at vælge mellem flere relevante tilbud og til at komme med et alternativt forslag.
  3. Tydeligere myndighedsansvar – De eksisterende krav til kommunernes overenskomster med STU-uddannelsesstederne bliver en del af STU-loven og -bekendtgørelsen, og kommunerne understøttes i at skabe kvalitet i tilbuddene.
  4. Fagligt grundlag for specialeplanlægning – Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til det videre arbejde med en specialeplanlægning af STU-området gennem kortlægninger og analyser.
  5. Bedre overblik over STU-tilbud – Der etableres en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU.
  6. Tidlig afklaring og bedre overgang – De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU.
  7. Unges ret til at blive hørt – Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere gad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen.
  8. Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen – Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen får relevant seksualvejledning.
  9. Økonomimodel for STU – Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefaling til økonomimodellen for STU.

 

Den nye aftale om STU forventes at træde i kraft 1. august 2023, og STU-portalen forventes igangsat i løbet af 2024.

Læs hele aftalen her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/maj/220524-ny-aftale-giver-unge-med-saerlige-behov-flere-rettigheder