Ny rapport på specialskole-undervisningsområdet

Ny tværministeriel rapport kritiserer blandt andet kommunernes tilsynspraksis. Derudover anbefaler arbejdsgruppen at skolerne skal omlægges til selskabsform. Denne anbefaling er ikke en LOS umiddelbart støtter op om, da det først og fremmest handler om at børnene får det rette skoletilbud med en hverdag, hvor de trives.

Børn og unge

7. juni 2021

Af LOS

Ny rapport på specialskole-undervisningsområdet

I sidste uge kom afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om”Styrkelse af specialundervisning på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder”.

Rapporten kommer med 6 anbefalinger:

  • Anbefaling 1 – Specialeplanlægning af specialundervisningsområdet
  • Anbefaling 2 – Styrket myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud og interne skoler på anbringelsessteder, der skal indgå i kommunens skolevæsen
  • Anbefaling 3 – Styrket individuel vurdering og opfølgning
  • Anbefaling 4 – Styrket tilsyn og understøttende rejsehold for interne skoler
  • Anbefaling 5 – Bedre grunddata til brug for systematisk databaseret tilsyn og specialeplanlægning
  • Anbefaling 6 – Tiltal for tilgrænsende institutioner

LOS’ opmærksomhedspunkter
Der er i rapporten en række opmærksomhedspunkter, som vi vil have et særligt fokus på. Herunder et fokus på anbefalingen om at omlægge til en selvejende selskabsform. I LOS’ optik handler det først og fremmest om at børnene får den rette skolegang med en hverdag, hvor de trives. I den forbindelse har det mindre betydning hvilken ejerform, den enkelte skole har.

Øget fokus på kommunernes ansvar
Rapporten rejser en ret markant kritik af kommunernes tilsynspraksis og det er sandsynligt at der i fremtiden vil komme et større fokus på kommunernes ansvar.

Et øget fokus på kommunernes myndighedsansvar vil uundgåeligt medføre et større fokus på interne skoler og dagbehandlingstilbud.

LOS bakker op om en forbedret tilsynspraksis ude i kommunerne, så børnene hjælpes så godt på vej i deres uddannelsesvej som muligt.