Nyt katalog: Anbefalinger til modarbejdelse af forråelse

Fagudvalget i LOS har i en treårig periode sat fokus på forebyggelse af forråelse på sociale tilbud. Det er der netop kommet et katalog ud af, der kan bidrage til at gøre forebyggelse af forråelse nærværende for hverdagen på sociale tilbud.

Faglighed og kvalitet

21. marts 2024

Af LOS

I hverdagen på sociale tilbud er forråelse et vigtigt begreb, fordi det hjælper os til at huske på formålet med den opgave, man som medarbejdere og ledere skal løse. Nemlig at sikre et værdigt, trygt og meningsfuldt liv for mennesker i sårbare positioner. Det kræver dog også et konstant fokus på, hvornår man som individ eller gruppe handler og tænker problematisk i forhold til de mennesker, man arbejder med.

De faglige metoder og tilgange, man anvender og arbejder ud fra på et socialt tilbud, er et af de vigtigste værktøjer til at sikre faglig kvalitet med blik for det menneske, man skal hjælpe. Men for at kunne lykkes er det afgørende at kunne genkende forråelse, når det opstår, og hver dag have blik for, hvordan man både forebygger og håndterer forråelsen.

Hvad kan du læse om i kataloget?

  • Hvad er forråelse, og hvorfor bliver man forrået?
  • Hvilke fem skridt kan man tage væk fra forråelse?
  • Hvorfor er mentalisering vigtigt?
  • Hvilken betydning har sproget?
  • Hvorfor har pauser betydning?
  • Hvad har faglighed af betydning?
  • Hvad er ledelsens ansvar?

Og ikke mindst: 4 konkrete handlinger til vedvarende at modarbejde forråelse.

Kataloget henvender sig både til ledelse og medarbejdere, da det er et fælles ansvar at sikre en tryg arbejdsplads. Kataloget kan med fordel anvendes som et konkret værktøj i hverdagen på sociale tilbud og understøtte et fælles sprog og blik for at modarbejde udviklingen af en forrående kultur.

Medlemmer af LOS kan hente kataloget her: Anbefalinger til modarbejdelse af forråelse