Hvad er LOS

LOS er interesseorganisationen for private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark. Vores mission er at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.

Vores værdier er Professionalisme, Faglighed og Engagement, og vi har som mål, at de private sociale tilbud er veldrevne – både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk.

Vores daglige arbejde består i at rådgive og bistå vores medlemmer, påvirke lovgivning og rammer for området og bidrage til kvalitetsudvikling på det sociale og skolemæssige område.

Vores medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra det lille familiested til steder med over 100 ansatte. LOS har ca. 550 medlemmer. LOS er landsdækkende, og vi har kontorer i København og i Aarhus.

LOS' medlemmer er:

  • Opholdssteder (døgntilbud for udsatte børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.)
  • Botilbud (døgntilbud for voksne udsatte mennesker, der ikke kan klare sig selv og har behov for fysisk og/eller psykisk støtte.)
  • Skolebehandlingstilbud (skoletilbud til sårbare børn og unge, der har behov for, at undervisningen suppleres med social støtte eller behandling.)
  • Andre sociale tilbud (f.eks. familiebehandling og hjælp og støtte til udsatte mennesker der bor i egen lejlighed.)

 

Plejefamilier kan ikke være medlem af LOS.

Værdigrundlag
  • Professionalisme
  • Faglighed
  • Engagement