Serviceforringelser sætter borgernes retssikkerhed under pres

Vi har nået et lavpunkt for måden, hvorpå vi håndterer opgaven med det specialiserede socialområde for mennesker i udsatte og sårbare positioner.

Børn og unge

12. december 2019

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

I juni 2019 tog LOS initiativ til at stifte ”Alliancen mod afspecialisering”. En alliance med mange af områdets vigtigste interessenter, som arbejder for at varetage interesserne for mennesker i udsatte og sårbare positioner i forbindelse med de målrettede besparelser; Landforeningen LEV, Socialt Lederforum, De Anbragtes Vilkår, SAND, SL, Dansk Handicap Forbund, ADHD-foreningen, CP Danmark og Patientsikkerhedsstyrelsen.

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud har igennem længere tid erfaret, at kommunerne aktivt tilvælger at nedbringe serviceniveauet og udfører massive besparelser på behandlingstilbud til de mest socialt udsatte sårbare mennesker. ”I de værste tilfælde anvendes metoder, og der findes løsninger med så store forringelser i servicen, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om kommunen overholder sine socialretlige forpligtelser. Når borgerperspektivet forlader sagsbehandlingen, er borgernes retssikkerhed under pres”, udtaler Laust Westtoft, politisk- og strategisk chef i LOS. ”Der skal politisk handling til nu, inden det griber yderligere om sig. Der skal stilles skarpt på budgetloven, den kommunale styringsmodel og incitamentstyring”, forklarer Laust Westtoft.

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud anbefaler, at ministeren iværksætter følgende initiativer

  1. Nedsæt en taskforce som har til formål at kulegrave kommunernes brug af serviceforhandlere på det sociale område – både de eksterne og de internt ansatte
  2. Lad Ankestyrelsen se på lovligheden i brugen af kommunernes eksterne konsulenter bl.a. i relation til deling af personfølsomme oplysninger
  3. Lad Ombudsmanden undersøge og forholde sig til konsekvenserne af, at besparelserne kan medføre, at borgere flyttes væk fra Socialtilsynet og dermed går under radaren.