Sociale tilbud tager samfundsansvar

Branchen for sociale tilbud skal fremover sætte endnu mere fokus på bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er netop udvalgt, som én af 8 organisationer, der modtager støtte fra Erhvervsstyrelsen til at styrke branchens arbejde med Verdensmålene.

Børn og unge

12. november 2020

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

”I LOS  ser vi Verdensmålene som en af de vigtigste dagsordener lige nu på tværs af brancher, offentlige myndigheder og virksomheder i verden. Når vi som brancheorganisation går aktivt ind i arbejdet med Verdensmålene handler det naturligvis om, at vi som branche påtager os et ansvar for vores fælles fremtid. Men vi ser også et stort potentiale for de enkelte sociale tilbud i at arbejde med samfundsansvar og Verdensmål,” siger Susan Knage Møller, der er bestyrelsesformand for LOS – Landsorganisationen af sociale tilbud.

LOS er sammen med 7 andre virksomheder og organisationer udvalgt blandt 38 ansøgere til at modtage støtte fra Erhvervsstyrelsens Pulje til branchernes arbejde med samfundsansvar og verdensmålene. En række helt konkrete værktøjer skal styrke de sociale tilbud i både arbejdet med at udvikle initiativer inden for FN’s Verdensmål og samtidig gøre det mere enkelt for tilbuddene at måle indsatsen og kommunikere resultaterne. Projektet løber fra november 2020 og frem til maj 2021.

”Bæredygtighed og samfundsansvar bliver mere og mere betydningsfuldt for det offentlige indkøb. Det er en udvikling, vi i LOS gerne vil støtte op om. Derfor ser vi også arbejdet med Verdensmålene som en stor konkurrencefordel for vores medlemmer, når indsatsen bliver transparent, målbar og samtidig koblet til den pædagogiske kerneopgave,” siger Laust Westtoft, der er politisk og strategisk chef i LOS.

Samfundsansvar er en værdi i sociale tilbud

”Samfundsansvar ligger som en integreret værdi i det store arbejde, som de sociale tilbud udfører hver dag for landets udsatte og sårbare borgere. Derfor mærker vi også en interesse for at arbejde med Verdensmålene, der binder den sociale indsats sammen med bæredygtighed på en lang række parametre, som fx sundhed, klima, energiforbrug og affaldshåndtering. Med projektet her kommer LOS til at udvikle redskaber, der gør det enkelt og meningsgivende for selv små sociale tilbud at arbejde med Verdensmålene,” siger Laust Westtoft og fortsætter:

Det kan virke uoverskueligt og komplekst at arbejde med 17 Verdensmål. Projektets formål er at bryde det ned og gøre det overskueligt at komme i gang med arbejdet skridt for skridt. Samtidig vil projektet vise, hvordan man som tilbud kan integrere arbejdet i det pædagogiske arbejde, så det giver mening både for den enkelte medarbejder og for borgerne i de sociale tilbud. “Derfor har LOS lagt vægt på at udvikle et projekt, hvor redskaberne og metoderne bliver skabt med udgangspunkt i den hverdag, som det pædagogiske personale står i,” siger Laust Westtoft.

Otte projekter skal bidrage til at fremme små og mellemstore virksomheders arbejde med samfundsansvar og verdensmål

https://erhvervsstyrelsen.dk/otte-projekter-skal-bidrage-til-fremme-smaa-og-mellemstore-virksomheders-arbejde-med-samfundsansvar

Yderligere oplysninger: Laust Westtoft, politisk og strategisk chef LOS, tlf. 5370 4847 eller projektleder Niels Svanborg tlf. 2515 9012.