Stort potentiale for sociale investeringer i arbejdsmiljøet på det specialiserede socialområde

Den gode arbejdsplads

28. juni 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

LOS Indsigt #2 2023 – Arbejdsmiljø

Denne LOS Indsigt-analyse viser, at medarbejdere på det specialiserede socialområde har en markant forhøjet risiko for tab af erhvervsevne, og en del af forklaringen kan findes i et udfordret arbejdsmiljø.

Centrale resultater i LOS Indsigt:

  • De samfundsmæssige omkostninger på det specialiserede socialområde som følge af tabt erhvervsevne anslås at være knap 1,4 mia. kr.
  • En social investering på området estimeres til at kunne nedbringe omkostningerne med 255 mio. kr. om året.
  • Videre undersøgelse af virkningerne af forbedret arbejdsmiljø er nødvendig for at kunne kortlægge alle positive økonomiske og sociale effekter – potentialet er stort.

Læs mere i LOS Indsigt nr. 2 her

Vil du vide mere?

Mads Roke Clausen

Direktør -

9282 4906