Tak for skærpede dataregler

Det skorter ikke på kontrol og tilsyn af de specialiserede sociale tilbud. Men der er grund til, at man i branchen takker for, at den i foråret blev mødt med endnu et myndighedskrav. EU's nye persondataforordning, også kendt som GDPR-regulativet, blev indført den 25. maj - ikke et øjeblik for tidligt i forhold til at få skærpet myndigheders og virksomheders omgang med personlige oplysninger.

Social og sundhed

26. september 2018

Af Henrik Kragelund

Hos LOS – Landsorganisationen for sociale tilbuds medlemsvirksomheder, landets ikke-offentlige specialiserede sociale tilbud, har håndtering af persondata traditionelt været et centralt fokuspunkt. Derfor oplever LOS også, at de specialiserede tilbud er kommet godt igennem “GDPR-opgraderingen” – mere end andre virksomheder og myndigheder, der måske først nu er begyndt for alvor at forholde sig til håndteringen af personlige informationer.

Et af de specialiserede tilbud, som har taget de dybe spadestik i procedurerne i forhold til GDPR, er Fonden Startskuddet, der driver en række bosteder og skoletilbud for udsatte unge og voksne på Sydsjælland. Her har sikker post, faste procedurer omkring journalisering, indhentning af samtykkeerklæringer mm. længe været dagligdag. Men som de selv fortæller, har den nye persondataforordning sat fokus på områder, de færreste virksomheder sikkert er opmærksom på.

“Vi har opsat en krypteret printer, der automatisk sletter harddisken flere gange dagligt, så der ikke lagres persondata. ligesom vi har opsat en såkaldt krydsmakulator for en endnu mere sikker makulering af fortrolige dokumenter”. Det fortæller Karina Frederiksen, der er leder af fondens sekretariat….

Læs hele artiklen på Denoffentlige.