“Vi vil gerne kunne være omsorgsfulde voksne” En undersøgelse af magtanvendelse blandt LOS’ medlemmer

Faglighed og kvalitet

31. oktober 2023

Af Mads Roke Clausen
Direktør i LOS

LOS Indsigt #3 2023 – Magtanvendelse

Servicelovens og voksenansvarslovens regler om magtanvendelse er igen sat under den politiske lup. I denne udgave af LOS Indsigt belyses udfordringer, svære dilemmaer og konkrete bud på ændringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt LOS’ medlemmer

”Reelt må vi ikke gå ind på de unges værelser og lukke et vindue uden at skrive en magtanvendelse. Der skal laves så mange forudgående aftaler med de unge for at undgå det. Omsorg som at lukke et vindue, puste lys ud, slukke for varmen kan/må ikke gøres af en voksen uden, at man har fået lov til at få adgang til værelset,” fremhæver en respondent i undersøgelsen.

Regler for, hvordan man i det pædagogiske arbejde kan anvende magt som en del af praksis er nødvendige og vigtige. Men samtidig viser undersøgelsen, at området er fyldt med dilemmaer:

  • Omsorg vs. selvbestemmelse
  • Dokumentation vs. sund fornuft
  • Fagligt skøn vs. regler
  • Opdragelse vs. kontrol

Derudover viser undersøgelsen, at respondenterne oplever en høj grad af unødigt bureaukrati og modstridende retningslinjer fra tilsynene.

I undersøgelsen peger respondenterne også på mulige løsninger. Blandt andet peger knap halvdelen af respondenterne på, at lovgivningen skal ændres for at imødekomme de oplevede udfordringer med magtanvendelse. Flere uddyber, at lovgivningen bør give fagpersonalet større frihed til at hjælpe beboerne ved brug af magtanvendelser, der reelt har karakter af omsorgshandlinger.

Godt en tredjedel af respondenterne mener derudover, at der burde være større mulighed for brug af forebyggende indsatser, der i dag i sig selv karakteriseres som magtanvendelser, men som kan være med til at forhindre mere voldsomme magtanvendelser.

Læs mere i LOS Indsigt nr. 3 her.