Bestyrelsen er min sparringspartner

Behovet for hurtig adgang til kvalificeret sparring og viden. Det var baggrunden for, at Pia Kjær Rolander valgte at etablere en professionel bestyrelse, da hun etablerede Opholdsstedet Maglesøhus. Den beslutning har hun ikke fortrudt.

Børn og unge

11. januar 2021

Af Niels Svanborg
Journalist

”Står jeg med et spørgsmål, som jeg har brug for viden eller blive klædt ekstra godt på til at håndtere, så kan jeg altid ringe til én fra min bestyrelse. Det er uanset, om det er et pædagogisk fagligt spørgsmål, personalejura eller markedsføring. Det er en kæmpe styrke for mig som forstander,” siger Pia Kjær Rolander. Hun overtog i 2016 opholdsstedet Ousbjerggaard, der havde eksisteret i mere end 30 år. Pia Kjær Rolander var selv ansat som leder af stedet. I forbindelse med ejerskiftet ændrede Pia Kjær Rolander blandt andet navn til Maglesøhus og etablerede en professionel bestyrelse.

Det var et krav fra mig, at der skulle være en professionel bestyrelse.”

”Det var et krav fra mig, at der skulle være en professionel bestyrelse. Først og fremmest et krav over for mig selv. Derfor sammensatte jeg bestyrelsen ud fra de kompetencer, som jeg vidste var nødvendige, hvis jeg skulle drive Maglesøhus professionelt og samtidig udvikle virksomheden. Det er blandt andet jura, personaleledelse og markedsføring,” siger Pia Kjær Rolander. Og den beslutning har hun ikke fortrudt.

”Jeg hører jo somme tider fra andre, at de ikke ønsker en bestyrelse, der ”bestemmer over dem”. Det er selvfølgelig en smagssag, men det er slet ikke sådan, at jeg ser bestyrelsen. Der sidder fem kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og sørger for, at vi får en drøftelse. Jeg ser bestyrelsen som nogle, der skal rådgive mig fremfor nogle, der bestemmer over mig. Jeg har endnu ikke oplevet, at de har dikteret en beslutning, som jeg var uenig i” siger Pia Kjær Rolander, der mener, at bestyrelsen giver hende mulighed for at kvalificere og styrke de ideer og tanker, som hun kommer med for Maglesøhus og udviklingen af virksomheden.

Gør formålet klar

”Bestyrelsen er meget lydhør over for mig. Ideerne og udviklingen kommer fra mig. Men bestyrelsen gør mig skarpere, fordi de beder mig om at argumentere både fagligt og økonomisk for ideen. På den måde tænker vi sammen hele vejen rundt, og er mine argumenter i orden, så er de med på ideen,” siger Pia Kjær Rolander, der bruger bestyrelsen til både drøftelser på de ordinære bestyrelsesmøder en gang i kvartalet og i hverdagen til sparring på forskellige områder i driften og udviklingen af virksomheden.

”Medlemmerne af min bestyrelse er tæt på og kender Maglesøhus. De skal ikke først sætte sig ind i virksomheden og området, hvis jeg har brug for sparring. Det er meget værdifuldt. Havde jeg ikke bestyrelsen, så skulle jeg købe ekstern konsulentbistand. Nu har jeg den nødvendige viden og rådgivning i bestyrelsen,” siger Pia Kjær Rolander.

Hun råder andre, der vil arbejde med en professionel bestyrelse til at gøre sig klart, hvad man vil med bestyrelsen.

”Man skal gøre sig klart, hvorfor man vil have en bestyrelse, og hvad man vil bruge den til. Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Og hvilke kompetencer har vi brug for? Og så skal man formalisere samarbejdet. Vi har formaliseret rammerne på flere måder. Vi har et fælles online system, hvor vi kan dele informationer, og så har vi formaliserede rammer for møderne. Det er vigtigt at have det på skrift, hvis der skulle opstå uenighed. Og det er også vigtigt at kunne fremvise over for Socialtilsynet,” siger Pia Kjær Rolander.

Man skal gøre sig klart, hvorfor man vil have en bestyrelse.”

Om Maglesøhus

Maglesøhus er et privat døgnbehandlingstilbud og et professionelt alternativ til det eksisterende behandlingstilbud i offentligt regi og består af to separate afdelinger, hvor den ene, Villa Bella, ligger i Holbæk, og den anden, Villa Alba, ligger i Tølløse. Målgruppen er normalt begavede børn og unge mellem 10 og 26 år. I Villa Bella er aldersgrupperingen 10 til 18 år, mens den i Villa Alba er 16 til 26 år. Maglesøhus har egen dagbehandlingstilbud/skole tilknyttet, Farmen, hvor de fleste af vores børn og unge går.

Du kan læse mere om Maglesøhus her: https://maglesoehus.dk/om_os/

Uddrag fra Gi LOS december 2020, som kan læses HER