Børne- og unge hjemmet ALTINGET

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 4042 7133

www.ophaltinget.dk

Adresse

Børne- og unge hjemmet ALTINGET
Bjergvej 6-7
9640 Farsø

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerlands
CVR nr.: 28926294

Om Børne- og unge hjemmet ALTINGET

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Altinget er godkendt til at have børn og unge i alderen 6-18 år (18-23 efterværn). Vi har 12-13 pladser fordelt på to afdelinger og en udslusnings bolig.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Overordnet har vi på Altinget en anerkendende og relationel tilgang til børnene med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer. 2 gange om året udfærdiges en statusrapport som sendes til anbringende kommune som dokumentation for vores arbejde og for børnenes udvikling. Vi arbejder internt med behandlingsplaner, hvori vi arbejder med individuelle fokusområder, som altid tager afsæt i barnetsplan. Behandlingsplanen fungerer også som et professionelt arbejdsredskab, hvor indsatsområderne med tiden ændres/tilpasses barnets behov og udvikling. Vi tilrettelægger den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedstænkning med særligt fokus på kontinuitet, forudsigelighed og struktur i barnets hverdag. Alle mennesker er forskellige, hvorfor alle unge der bliver indskrevet på Altinget, har krav på et individuelt behandlingsforløb. Pædagogik, tilgange og metoder: - Mentalisering - Miljøterapi - Neuroaffektiv pædagogik - Selvpsykologien - Involveringspædagogik.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 90125

Andre sociale tilbud: 45.000,- udslusningsplads i øvelejlighed

Opsigelsesvarsel: lb + 1 måned

Leder: Jeppe Tribler Graarup

Visitationsansvarlig: Jeppe Tribler Graarup, tlf.: 40427133

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1995

Find vej