ALTINGET

Kontakt

Hovednummer: 4042 7133

www.ophaltinget.dk

Adresse

ALTINGET
Bjergvej 6-7
9640 Farsø

Region: N
Kommune: V
CVR nr.: 28926294

Om ALTINGET

Tilbud:

 • 1
 • 5

Tillægsydelser:

 • 4
 • 7
 • 10

Målgrupper:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 11
 • 13
 • 17

Diagnoser:

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 12
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 2
 • 3
 • 4

OBS: Altinget er godkendt til at have børn og unge i alderen 6-18 år (18-23 efterværn). Vi har 12-13 pladser fordelt på to afdelinger og en udslusningsbolig)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Overordnet har vi på Altinget en anerkendende og relationel tilgang til børnene med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer. 2 gange om året udfærdiges en statusrapport som sendes til anbringende kommune som dokumentation for vores arbejde og for børnenes udvikling. Vi arbejder internt med behandlingsplaner, hvori vi arbejder med individuelle fokusområder, som altid tager afsæt i kommunens handleplan. Behandlingsplanen fungerer også som et professionelt arbejdsredskab, hvor indsatsområderne med tiden ændres/tilpasses barnets behov og udvikling. Vi tilrettelægger den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedstænkning med særligt fokus på kontinuitet, forudsigelighed og struktur i barnets hverdag. Alle mennesker er forskellige, hvorfor alle unge der bliver indskrevet på Altinget, har krav på et individuelt behandlingsforløb. Pædagogik, tilgange og metoder: - Mentalisering - Miljøterapi - Neuroaffektiv pædagogik - Selvpsykologien - Involveringspædagogik

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 86477

Andre sociale tilbud: 30.000,- udslusningsplads i øvelejlighed

Opsigelsesvarsel: lb + 1 måned

Visitationsansvarlig: Jeppe Tribler Graarup, tlf.: 40427133

Leder: Jeppe Tribler Graarup

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: P

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej