Autismetilbuddet Haslev

Kontakt

Hovednummer: 5184 3760

www.autismetilbuddet.dk

Adresse

Autismetilbuddet Haslev
Teestrup nedenvej 7
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 40343873

Om Autismetilbuddet Haslev

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

I Autismetilbuddet Haslev arbejder vi ud fra et pædagogisk grundsyn. Dette sikrer en sammenhæng og kontinuitet i tilrettelæggelsen af de individuelle behandlingsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og med undervisning og indlæring som den vigtigste behandlingsmæssige indsats. Selvstændighedsudvikling er et overordnet behandlingsmæssigt mål i arbejdet med borgeren, ligesom både motivation og evne for menneskelige samspil skal stimuleres. Disse mål imødekommes bedst ved, at vi, som professionelt personale i tanke, tale og handling, indgår i respektfuld kommunikation med borgeren. Vi giver den enkelte borger den nødvendige plads til at være et individuelt menneske og accepterer den enkeltes særpræg og personlighed. For pædagogisk at kunne møde den enkelte borger er det en forudsætning med velvalgte pædagogiske metoder. Hos Autismetilbuddet Haslev tager vi udgangspunkt i følgende metoder: TEACCH PECS Social historierKAT-kassen Low Arousal Neuropædagogik

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 242.360

Opsigelsesvarsel: Løbende + en måned

Visitationsansvarlig: Ruben Steffensen, tlf.: 51843760

Leder: Ruben Steffensen

Bestyrelsesformand: Gitte Strange Bjerre

Antal ansatte: 38

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

I Autismetilbuddet Haslev er det vigtigt at forstå den enkelte borger og tilrettelægge et individuelt tilbud. Vi ønsker at afdække og opnå den fulde forståelse af den enkelte borgers behov for støtte. Det betyder, at vi ofte er nødt til at udtænke særlige løsninger og tænke anderledes e ting fra en anden vinkel. Vi strækker os gerne langt for at skabe d

Find vej