BeNear ApS

Kontakt

Hovednummer: 2860 0561

www.benear.dk

Adresse

BeNear ApS
Kettingevej 134
4892 Kettinge

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 43001477

Om BeNear ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-17 med efterværn til 23

Low Arousal, Relationspædagogik, Neuroaffektiv analyse.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 79980

Opsigelsesvarsel: Lbm 30 dage

Visitationsansvarlig: Christina Semstad, tlf.: 26800561

Leder: Christina Semstad

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej