Birkely

Kontakt

Hovednummer: 9827 9022

www.birke-ly.dk

Adresse

Birkely
Industrivej 12
9440 Aabybro

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 27074146

Om Birkely

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd

Diagnoser:

 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Birkelys faglighed bygger på medarbejdernes uddannelser/efteruddannelser og mangeårige erfaring indenfor autismeområdet, vores målgruppeforståelse og hermed vores viden om de mest hensigtsmæssige måder at støtte beboerne til personlig udvikling, selvindsigt, selvstændighed og livskvalitet. Det pædagogiske personale deltager løbende i kurser og efteruddannelse, så vi har den nyeste viden/forskning indenfor autismespektret. Vi arbejder TEACCH-inspireret med en individuel tilgang til borgerne. Hele det pædagogiske personale har efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Vi har dermed en fællesfaglig forståelse, fælles sprog og fælles redskaber der kan anvendes i forhold til den viden, vi har om den enkelte beboer fra kommunens handleplan, indsigt gennem udarbejdelse af livshistorier omkring hver enkelt beboer samt vores observationer. Vi arbejder med KAT-Kassen, Trin for Trin, Social Stories, Assessment, Stilladsering og ”Det fælles tredje”. Vi benytter dagbogsprogrammet Sofus.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 93.675,90

Andre sociale tilbud: Aflastningsplads kr. pr. døgn 3500,-

Opsigelsesvarsel: 1 md. + løbende md.

Leder: Frederik From

Visitationsansvarlig: Frederik From, tlf.: 51234793

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 19,02

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2003

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej