Bo- og opholdsstedet i Juelsminde

Kontakt

Hovednummer: 2129 7873

opholdsstedet-juelsminde.dk

Adresse

Bo- og opholdsstedet i Juelsminde
Kystvej 12a
7130 Juelsminde

Region: Midtjylland
Kommune: Hedensted
CVR nr.: 34500584

Om Bo- og opholdsstedet i Juelsminde

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 3-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Ressourceorienteret tilgang Anerkendende tilgang Strukturpædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang Kognitiv tilgang.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 72735

Andre sociale tilbud: §107 72735

Opsigelsesvarsel: 1 md plus løbende md

Visitationsansvarlig: Ellen Holberg Petersen, tlf.: 2129 7873

Leder: Ellen Holberg Petersen

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 13

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej