Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus

Kontakt

Hovednummer: 2112 5019

Flemming - forstander: 21125019
Hustelefon afd. Carus: 29246141

www.curam.dk

Adresse

Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus
Hovedgaden 79
4050 Skibby

Region: Hovedstaden
Kommune: Frederikssund
CVR nr.: 39671727

Om Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier eller mor/barn modtages

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 0-65

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus, kan der indskrives familier, som både kan bestå af en gravid mor, en far eller en mor med et eller flere børn, eller en familie bestående af mor, far og x antal børn. Vi modtager: - unge og eventuelt umodne forældre - forældre med kognitive funktionsnedsættelser - forældre med psykiske lidelser fx traume - forældre med psykosocial belastet baggrund i form af misbrug, vold, incest, omsorgssvigt m.m. - familier med børn der har særlige vanskeligheder; f.eks. udviklingsmæssige vanskeligheder, kontaktmæssige udfordringer spiseforstyrrelser, traumer m.m. - familier der har været adskilt, og har brug for støtte til at være sammen igen - udadreagerende forældre og/eller børn Curam tilbyder ligeledes: -Støtte-kontrakt-mentor-ordninger -Samværs-ordninger -Familiebehandling -Psykologiske undersøgelser -Supervision -Terapi

Pladser: 3

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 3900-5850 (for 2 voksne + 1 barn)

Dagtilbud: 38.000-85.000

Andre sociale tilbud: Familiebehandling (ikke døgn): 38-50.000

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Flemming Zuschlag Christiansen, tlf.: 21125019

Leder: Flemming Zuschlag Christiansen

Bestyrelsesformand: Kim Rockhill

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej