Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus

Kontakt

Hovednummer: 2112 5019

www.curam.dk

Adresse

Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus
Hovedgaden 79
4050 Skibby

Region: Hovedstaden
Kommune: Frederikssund
CVR nr.: 39671727

Om Behandlingsinstitutionen Curam - afdeling Carus

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier eller mor/barn modtages

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23

Info mangler

Pladser: 5

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 2500-5850

Dagtilbud: 38.000-85.000

Andre sociale tilbud: Familiebehandling (ikke døgn): 38-50.000

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Flemming Zuschlag Christiansen, tlf.: 21125019

Leder: Flemming Zuschlag Christiansen

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej