Behandlingsinstitutionen Curam

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2112 5019

www.curam.dk

Adresse

Behandlingsinstitutionen Curam
Hovedgaden 79
4050 Skibby

Region: Hovedstaden
Kommune: Frederikssund
CVR nr.: 39671727

Om Behandlingsinstitutionen Curam

Tilbud:

 • Tilbudstype er ikke relevant/angivet

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

​Vi tager overordnet udgangspunkt i en systemisk narrativ tankegang, ligesom vi i høj grad er inspireret af tilknytningsteorien og neuroaffektiv udviklingspsykologi, herunder et særligt fokus på mentaliseringskompetencer og refleksions funktion. Men vi er i høj grad eklektisk og pragmatisk i vores tilgang, hvor indsatsen, herunder metodevalget tilpasses den enkelte sag, hvilket betyder at vi eksempelvis også arbejder med adfærdsmæssige, socialpsykologiske og kognitive metoder som fx AART- Aggression Replacement Training og MI -motiverende interview/samtaler. Vi er de senere år blevet dybt inspireret af den kropsorienteret tilgang, særlig inspireret af Peter Levine og Bessel A. Van der Kolk, og har integreret dette i vores indsats på alle niveauer. 

Pladser: 8

Døgntilbud: 1975

Dagtilbud: 60.000-85.000

Andre sociale tilbud: Familiebehandling (ikke døgn): 60-80.000

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 må

Leder: Flemming Zuschlag Christiansen

Visitationsansvarlig: Flemming Zuschlag Christiansen, tlf.: 21125019

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej