DUOS Bosteder A/S

Kontakt

Hovednummer: 4016 5132

www.duos.dk

Adresse

DUOS Bosteder A/S
Ellebjergvej 52, 1. sal
2450 København SV

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 40549145

Om DUOS Bosteder A/S

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Familiebehandling
 • Længerevarende botilbud §108
 • SEL §102
 • Sundhedsloven §240
 • Ret til sygehusbehandling §46
 • STU
 • Delvis lukkede døgninst. §43, stk 3

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende
 • Familier eller mor/barn modtages
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Info mangler

Leder: Steen Pihl Sørensen

Antal ansatte: 1

Fuldtidsstillinger: 1

Organisationstype: A/S

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej