Eggertshus

Kontakt

Hovednummer: 6221 2070‬

Mobiltelefon: 40140976
Mobiltelefon: 40417992

Adresse

Eggertshus
Eggertsvej 20 E.
5700 Svendborg

Region: Syddanmark
Kommune: Svendborg
CVR nr.: 19088235

Om Eggertshus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-18

Eggertshus har over årene oparbejdet en betydelig viden og erfaring med arbejdet med børn der lider af en alvorlig Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, OCD samt Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede, der herudover har været udsat for et betydeligt omsorgssvigt i deres opvækst og har pådraget sig skader på deres personlighedsstruktur således, at de i dag fremstår som socialt utilpassede. Seksuelt krænkede og krænkere, er ligeledes en primærproblemgruppe blandt de anbragte på Eggertshus

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 83383,00

Dagtilbud: 20309,00

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1. md.

Visitationsansvarlig: Lene Mathiesen, tlf.: 40140976

Leder: Lene Mathiesen

Bestyrelsesformand: Carsten Lauritzen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 15,71

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej