Eggertshus

Kontakt

Hovednummer: 6221 2070‬

Mobiltelefon: 40140976
Mobiltelefon: 40417992

Adresse

Eggertshus
Eggertsvej 20 E.
5700 Svendborg

Region: Syddanmark
Kommune: Svendborg
CVR nr.: 19088235

Om Eggertshus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-18

Eggertshus har over årene oparbejdet en betydelig viden og erfaring med arbejdet med børn der lider af en alvorlig Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, OCD samt Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede, der herudover har været udsat for et betydeligt omsorgssvigt i deres opvækst og har pådraget sig skader på deres personlighedsstruktur således, at de i dag fremstår som socialt utilpassede. Seksuelt krænkede og krænkere, er ligeledes en primærproblemgruppe blandt de anbragte på Eggertshus

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 83383,00

Dagtilbud: 20309,00

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1. md.

Visitationsansvarlig: Lene Mathiesen, tlf.: 40140976

Leder: Lene Mathiesen

Bestyrelsesformand: Carsten Lauritzen

Antal ansatte: 11,24

Fuldtidsstillinger: 15,71

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

Eggertshus er en selvejende institution med plads til børn/unge i alderen til 18/23 år. Vi har netop udvidet ved opkøb af tidligere friskole og kan i den forbindelse tilbyde ledig plads.

Eggertshus er et totaltilbud, idet vi i samarbejde med kulturel forvaltning i Svendborg kommune, har et internt undervisningstilbud.

Eggertshus er oprettet i 1995 med udgangspunkt i et ønske om, at skabe et behandlingstilbud for børn og unge med svære vanskeligheder.

Eggertshus´ målgruppe er børn og unge i alderen 10 til 18/23 år. Det er børn der i deres tidlige opvækst har lidt betydelig skade på deres psykosociale udvikling og som følge deraf, har brug for et professionelt behandlingstilbud.De anbragte på Eggertshus har typisk oplevet en række svigt i deres opvækst, der har været præget af skiftende primærpersoner, brudte familiekonstellationer, uforudsigelighed, vold og incest.

Endvidere modtager Eggertshus, Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede, der herudover har været udsat for et betydeligt omsorgssvigt i deres opvækst og har pådraget sig skader på deres personlighedsstruktur  således, at de i dag fremstår som socialt utilpassede.

Personalet består af i alt 11 fuldtidsansatte medarbejdere. Otte socialpædagoger, en lærer, en socialrådgiver samt forstander, alle med bred erfaring inden for arbejdet med behandlingskrævende børn og unge.

Alle medarbejdere på Eggertshus har terapeutisk overbygning på deres uddannelse.

Find vej