Kontakt

Hovednummer: 6221 2070‬

Adresse

Eggertshus
Eggertsvej 20 E.
5700 Svendborg

Region: Syddanmark
Kommune: Svendborg
CVR nr.: 19088235

Om Eggertshus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 5-18

Eggertshus har over årene oparbejdet en betydelig viden og erfaring med arbejdet med børn der lider af en alvorlig Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, OCD samt Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede, der herudover har været udsat for et betydeligt omsorgssvigt i deres opvækst og har pådraget sig skader på deres personlighedsstruktur således, at de i dag fremstår som socialt utilpassede. Seksuelt krænkede og krænkere, er ligeledes en primærproblemgruppe blandt de anbragte på Eggertshus.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 83383,00

Dagtilbud: 22250,00

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1. md.

Leder: Lene Mathiesen

Visitationsansvarlig: Lene Mathiesen, tlf.: 40140976

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 15,71

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 1995

Find vej