Fonden Klippen

Kontakt

Hovednummer: 5829 0055

klippenfonden.dk

Adresse

Fonden Klippen
Næsbyskovvej 2
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 25942140

Om Fonden Klippen

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-65 år

Pladser: 18

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: Se Tilbudsportal

Andre sociale tilbud: Aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Leder: René Lüders

Visitationsansvarlig: Rebecca Iversen, tlf.: 58290055

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej