Fonden Svennebjerggaard

Kontakt

Hovednummer: 3131 9146

www.svennebjerggaard.dk

Adresse

Fonden Svennebjerggaard
Middelfartvej 499
5491 Blommenslyst

Region: Syddanmark
Kommune: Odense
CVR nr.: 26201446

Om Fonden Svennebjerggaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 2-18 (23)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den overordnede behandlingsform på Svennebjerggaard er miljøterapi, som udføres i kraft af miljøets struktur og aktiviteter gennem relationer med de børnene / unge, de ansatte og andre i miljøet. Miljøterapien er med til at forbedre de unges praktiske og sociale færdigheder, herunder relationen til andre mennesker, i et trygt og grænsesættende miljø, der støtter den unge. Vi har meget fokus på den jeg-støttende tilgang, hvor vi vil udvikle individets ”jeg-ressourcer”. Målet er at styrke jeg’et generelt og at styrke mere specifikke jeg-funktioner, såsom selvtillid, selvfølelse, identitet mv. Svennebjerggaards pædagogik og metode er en individuel tilrettelagt behandling ud fra supervision. Med den kærlige pædagogik opbygger vi en bærebølge af ro og rytmer som grundlag for behandlingsarbejdet. Derudover er den kognitive tilgang en stor del af behandlingsarbejdet på Svennebjerggaard. Vi arbejder systematisk og professionelt med barnet / den unge.

Pladser: 39

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 71.172(§66børn)64.764(§66unge)/62.742(§107)

Dagtilbud: 26.955 STU

Andre sociale tilbud: Støttelejlighed 40.594

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Gunn Bang

Visitationsansvarlig: Gunn Djurhuus/Finn Bang, tlf.: 27899616 / 20573859

Antal ansatte: 41

Fuldtidsstillinger: 36

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej