Kontakt

Hovednummer: 5993 2301

www.granhojen.dk

Adresse

Granhøjens Botilbud A/S
Blindestræde 1
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 28317239

Om Granhøjens Botilbud A/S

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-75

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Granhøjen arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder, at et ophold altid vil indeholde både beskæftigelse og behandling. Granhøjen har mange års erfaring i at koordinere indsatsen omkring den enkelte borger ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Granhøjen samarbejder med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for borgeren. Når en beboer bliver indskrevet på Granhøjen, udarbejder vi individuelle behandlingsplaner, som understøtter § 141 handleplan fra den anbringende kommune. Behandlingen tager afsæt i de systemiske og narrative tilgange. Vi kalder vores behandling for bæredygtig behandling, da vi arbejder med varige forandringer igennem socialt ansvar. Læs mere på www.granhøjen.dk eller ring til os på 59932301.

Pladser: 73

Ledige pladser døgntilbud: 3

Leder: Grete Mikkelsen

Antal ansatte: 33

Fuldtidsstillinger: 33

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 1985

Find vej