Granhøjens Botilbud A/S

Kontakt

Hovednummer: 5993 2301

www.granhojen.dk

Adresse

Granhøjens Botilbud A/S
Blindestræde 1
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 28317239

Om Granhøjens Botilbud A/S

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-75

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Granhøjen arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder, at et ophold altid vil indeholde både beskæftigelse og behandling. Granhøjen har mange års erfaring i at koordinere indsatsen omkring den enkelte borger ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Granhøjen samarbejder med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for borgeren. Når en beboer bliver indskrevet på Granhøjen, udarbejder vi individuelle behandlingsplaner, som understøtter § 141 handleplan fra den anbringende kommune. Behandlingen tager afsæt i de systemiske og narrative tilgange. Vi kalder vores behandling for bæredygtig behandling, da vi arbejder med varige forandringer igennem socialt ansvar. Læs mere på www.granhøjen.dk eller ring til os på 59932301.

Pladser: 73

Ledige pladser døgntilbud: 3

Leder: Grete Mikkelsen

Bestyrelsesformand: Mads Olsen

Antal ansatte: 33

Fuldtidsstillinger: 33

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

Granhøjen tilbyder en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde et element af beskæftigelse og behandling. En fast stab af terapeuter, psykologer og tværfagligt personale sikrer det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte. Vi har en bred vifte af botilbud, der altid gør det muligt at skræddersy et tilbud, der passer til den enkeltes funktionsevne og behov. Granhøjen har 14 botilbud, som ligger geografisk spredt i Vestsjælland, hvor vi visiterer borgere ind, som er under §§ 107 eller 108.

Find vej