Kontakt

Hovednummer: 6154 3943

Adresse

Højgaard og Ejerbækgaard
Nordmarksvej 12
2680 Solrød

Region: Sjælland
Kommune: Solrød
CVR nr.: 35802835

Om Højgaard og Ejerbækgaard

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Info mangler

Pladser: 04/Jun

Leder: Ib Larsen

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2013

Find vej