Huset ved Skoven

Kontakt

Hovednummer: 5911 0011

Sten: 22507677

huset ved skoven

Adresse

Huset ved Skoven
Holbækvej 189A
4400 Kalundborg

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 35088458

Om Huset ved Skoven

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

udviklingshæmmede, hjerneskadede eller anden kognitiv dysfunktion.

Pladser: 18

Opsigelsesvarsel: 1 mdr + løbende mdr.

Visitationsansvarlig: Sten Lemmeke

Leder: Sten Lemmeke

Bestyrelsesformand: Freddy Hennings

Antal ansatte: 70

Fuldtidsstillinger: 69,68

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2015

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej