Knagebjerggaard ApS

Kontakt

Hovednummer: 2446 0826

Mobiltelefon: 24460826

http://www.opholdsstedetholmstrup.dk/kn/opholdsste

Adresse

Knagebjerggaard ApS
Nørremarksvej 8
4572 Nørre-Asmindrup

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 36045159

Om Knagebjerggaard ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 8-16

Narrativ tilgang

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 72392,00

Opsigelsesvarsel: 1. md.

Visitationsansvarlig: Monica Kristensen, tlf.: 24460826

Leder: Monica Kristensen

Bestyrelsesformand: Finn Edvardsen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2006

Resume af standardbeskrivelse:

Værdigrundlag:

 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets ressourcer.
 • Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer.
 • Vi arbejder individuelt med det enkelte barn, så barnet får den livskvalitet der opnåelig for barnet.
 • Igennem det narrative arbejder vi med barnets værdier, drømme og håb for at opbygge selvværd/selvtillid og skabe identitet.
 • På Knagebjerggård ligger vi stor vægt på hjemlige rammer og på at skabe et familielignende miljø.

 Alt sker i relationer ”man kan ikke være umulig alene”

Hvad tilbyder vi:

 • Akutanbringelse
 • Akut observations anbringelser i kortere eller længere perioder.
 • Individuel behandling ud af det enkelte barns handleplan.
 • Tæt forældresamarbejde
 • Børn og unge skal være aktive medskaber af eget liv, samt det hjem de er en del af.
 • Identitetsskabende samtaler gennem det narrative
 • Mentaliserings baseret pædagogik
 • Hverdag med trygge/faste forudsigelig rammer og tydelige voksne
 • Oplevelser i form af rejser, ture ud af huset , aktiviteter -både fælles og individuelt efter eget ønske.

 Målgruppe:

 • På Knagebjerggård har vi plads til 9 børn i alderen (på indskrivningstidspunktet) 6-14 år.

Man kan bo hos os til det fyldte 23´ende år, samt mulighed for fortsættelse af den pædagogiske indsats med udslusning og efterværn.

 • Børn og unge som kræver særlig pædagogisk støtte i trygge og overskuelige rammer. 
 • Massivt omsorgssvigt
 • Tidligt følelsesmæssigt skadet
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder, både socialt og indlæringsmæssigt.
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Lav mentaliserings kapacitet
 • Krænkede børn og unge

Vil du høre mere om opholdsstedet Knagebjerggård henviser vi til vores hjemmeside:

Eller på telefon til Leder Bente Mogensen 21743296/ 51783548

Knagebjerggård afdelingsleder Mia Bruun 51928240

Download standardbeskrivelse

Find vej