Krisecenter Sønderbrogade

Adresse

Krisecenter Sønderbrogade
Sønderbrogade 40
7100 Vejle

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 41318422

Om Krisecenter Sønderbrogade

Tilbud:

  • Kvindekrisecentre § 109

Målgrupper:

  • Alkoholmisbrug
  • Stofmisbrug
  • Seksuelt krænket problematik
  • Fysiske handikap
  • Psykiatriske lidelser af generel karakter
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Tilknytningsforstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: Kvinder fra 18 år uden børn udsat for vold i nære relationer

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Narrativ teori og metode Nada Kropsafspænding Gruppesessioner Individuelle samtaler Tilkoblet FMK ifm. medicinhåndtering.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 11

Døgntilbud: 3550

Visitationsansvarlig: Conny Kessler, tlf.: 26249516

Leder: Conny Kessler

Bestyrelsesformand: Conny Kessler

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11,9

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

Krisecenter Sønderbrogade indskriver socialt sårbare kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser. Kvinder indskrevet på Krisecenter Sønderbrogade kan ikke være ledsaget af børn. Metodisk tilgår vi det relationelle arbejde ud fra den narrative teori og metode. Metoden benyttes både i kontakten mellem kvinde og kontaktpersoner, individuelt samt i gruppesessioner. Resultaterne af den metodiske tilgang er at udvikle de voldsudsatte kvinders forståelse og indsigt i voldens udvikling og konsekvenser. Desuden anvendes metoden med det sigte at øge kvindens forståelse for nuværende situation. Herved opnår kvinderne en differentierende forståelse samt øgede evner til at agere i livet, efter endt krisecenterophold, uden vold.

Find vej