Langholt

Kontakt

Hovednummer: 5444 7212

www.langholt.com

Adresse

Langholt
Grønsundsvej 219
4800 Nykøbing F

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 78507519

Om Langholt

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Vi modtager børn/unge ned til 11 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Langholt tilbyder langvarigt ophold for mennesker med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd.

Pladser: 31

Døgntilbud: 66025,77

Dagtilbud: 40312,78

Andre sociale tilbud: § 66 - 80581,49

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Nina Hansen, tlf.: 54447212

Leder: Nina Hansen

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 23

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej