Langholt

Kontakt

Hovednummer: 5444 7212

Mobiltelefon: 60737407
Casper Mobil: 40148050

Leder : nina@langholt.com

www.langholt.com

Adresse

Langholt
Grønsundsvej 219
4800 Nykøbing F

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 78507519

Om Langholt

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Vi modtager børn/unge ned til 11 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Langholt tilbyder langvarigt ophold for mennesker med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd.

Pladser: 31

Døgntilbud: 66025,77

Dagtilbud: 40312,78

Andre sociale tilbud: § 66 - 80581,49

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Nina Hansen, tlf.: 54447212

Leder: Nina Hansen

Bestyrelsesformand: Jørn-Erik Rasmussen

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 23

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

Vores bo- og beskæftigelsestilbud hænger uløseligt sammen og er fundamentet for vores gode resultater. Vores målgruppe er ofte fyldt 18 år, men mentalt er de i mange tilfælde ikke alderssvarende og har forstyrrede begreber om virkeligheden, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser og psykiske problematikker. De er ikke misbrugere. Beboerne i Langholt kommer fra andre institutioner og har ofte ingen eller kun få skolekundskaber. De har ofte brug for hjælp med almindelig daglig levevis. NYT - Vi har åbnet en afdeling for børn/unge hvor vi modtager børn ned til 11 år. Vi tilbyder ophold for børn og unge med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd. Vi tager imod børn og unge med hjerneskader, udviklingsforstyrrelser, sociale og psykiske problematikker. Vi kan ikke tilbyde pladser til børn/unge med større fysiske handicaps, dette rummer boligen ikke. Vi modtager ikke unge med misbrug. Vi tilbyder STU forløb.

Download standardbeskrivelse

Find vej