Lykkegard - Aflastning

Kontakt

Hovednummer: 8172 7268

www.lykkegard.dk

Adresse

Lykkegard - Aflastning
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Region: S
Kommune: H
CVR nr.: 34600767

Om Lykkegard - Aflastning

Tilbud:

 • 1
 • 2

Tillægsydelser:

 • 1
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 10

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 5
 • 13
 • 14
 • 17
 • 18

Diagnoser:

 • 4
 • 6
 • 8
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Aldersgrupper:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

OBS: Børnene/de unge er fordelt i mindre grupper der matcher alder, behov og kompetencer.

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske overvejelser og handlinger. Mentalisering er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Metoden udvikler børnene/de unges selvopfattelse og styrker deres evne til at regulere følelser og indgå i samspil med andre. Vi anvender også andre pædagogiske metoder og kommunikative støttesystemer herunder Low Arousal, ASK, Tegn til tale, ADL, Social færdighedstræning, Inklusionspædagogik, Jeg-støttende-samtale og Empowerment. De pædagogiske og faglige tilgange er i udgangspunktet de samme for alle Lykkegards afdelinger, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer. Vores overordnede fokus er, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen.

Pladser: 34

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Se tilbudsportalen.dk

Dagtilbud: Særtakst

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Pernille Brandt, tlf.: 41417635

Leder: Pernille Brandt

Organisationstype: A

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej