Fonden Mosen

Kontakt

Hovednummer: 2295 2265

www.oph-mosen.dk

Adresse

Fonden Mosen
møllegårdsvej 3
4262 Sandved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 25561287

Om Fonden Mosen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 5 til 14 år ved indskrivelsen

Vi arbejder ud fra en systemorienteret referenceramme. I samarbejde med anbringelseskommunen, og under hensynstagen til det enkelte barns problematikker og resurser, arbejder Mosen med, at lære børn/unge de færdigheder, som de skal bruge, for at klare sig selv i voksenlivet enten helt eller delvist. Vi bruger samtale og adfærdsregulering med udgangspunkt i de 8 opdragelsesmetoder. Vi arbejder ligeledes bevidst med udgangspunkt i Rosenthal-effekten, som kort kan beskrives som, at forventninger indfries. Dvs. har du positive forventninger til dine omgivelser, vil de have tendens til at blive indfriet, og tilsvarende, hvis dine forventninger er negative, får du også ret. Der er med andre ord tale om selvopfyldende profetier.

Pladser: 6

Døgntilbud: 75.859

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Visitationsansvarlig: Trille Pedersen, tlf.: 22952265

Leder: Trille Pedersen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej