Opholdsstedet Boller Skov

Kontakt

Hovednummer: 7564 7503

www.bollerskov.dk

Adresse

Opholdsstedet Boller Skov
Boller Slotsvej 6
8700 Horsens

Region: Midtjylland
Kommune: Horsens
CVR nr.: 20198435

Om Opholdsstedet Boller Skov

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 5-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Growth Mindset Anderkendende Ressourceorienteret

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 74143

Andre sociale tilbud: Aflastning kr. 3.047

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Jess Anderson

Bestyrelsesformand: Erik Eriksen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

Boller Skov er et socialpædagogisk døgntilbud til børn med forskellige udfordringer. Børnene er ofte præget af mistrivsel, adfærdsudfordringer og udviklingsvanskeligheder, som vi hjælper med at genoprette og udvikle i et hjemligt relationsorienteret rum med tydelige voksne, rammer og struktur og med omsorg og anerkendelse.

Find vej