Opholdsstedet Rønnegården

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2270 0051

www.rgaps.dk

Adresse

Opholdsstedet Rønnegården
Tornved Byvej 9
4450 Jyderup

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 34035970

Om Opholdsstedet Rønnegården

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

RØNNEGÅRDENS SOCIAL PÆDAGOGISKE METODE: Rønnegårdens socialpædagogiske tilgang tager afsæt i snitflader til flere anerkendte metoder. Dette gør sig bl.a. gældende ved, at Rønnegården tager udgangspunkt i alm. common sense og almen pædagogisk indflydelse, hvor konflikthåndtering er i fokus og derigennem adfærds terapi, anerkendende og motiverende samtaler og handlinger mm. som fundament i tilgangen til brugerne. Rønnegården tager bl.a. afsæt i Daniel Sterns teorier R.I.G.(repræsentationer af interaktioner der er generaliserede) Ved insisterende interaktion med brugerne omsættes Sterns teorier fra småbørn til brugerne på Rønnegården, således at evt. manglende udvikling af faser i livet, genoptages og udvikles. Rønnegården bruger også konsekvenspædagogik. Denne pædagogik bruges som redskab til at lære brugerne, at alle handlinger har en konsekvens, positiv, neutral eller evt. negativ. Rønnegården vil med denne metode styrke brugernes sociale kompetencer.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 84467

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Leder: Søren Bang Petersen

Visitationsansvarlig: Søren Petersen, tlf.: 22 70 00 51

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2010

Find vej