Den Selvejende Institution Oxen

Kontakt

Hovednummer: 7538 8388

www.oxen-botilbud.dk

Adresse

Den Selvejende Institution Oxen
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 10806534

Om Den Selvejende Institution Oxen

Tilbud:

 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-60

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den Selvejende Institution OXEN er et § 108 botilbud for personer med funktionsnedsættelse, herunder særligt diagnosen Prader-Willi Syndrom. OXEN's dagsbeskæftigelse, Dagcentret KÆRREN, er et § 104 Aktivitets- & Samværstilbud.

Pladser: 10

Døgntilbud: 66411

Dagtilbud: 17351

Opsigelsesvarsel: 3 mdr

Visitationsansvarlig: Jannik Sayoudi, tlf.: 75388388

Leder: Jannik Sayoudi

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11,6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1987

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej