Den Selvejende Institution Oxen

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 7538 8388

www.oxen-botilbud.dk

Adresse

Den Selvejende Institution Oxen
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 10806534

Om Den Selvejende Institution Oxen

Tilbud:

  • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd
  • Selvskadende adfærd
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-60

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den Selvejende Institution OXEN er et § 108 botilbud for personer med funktionsnedsættelse, herunder særligt diagnosen Prader-Willi Syndrom. OXEN's dagsbeskæftigelse, Dagcentret KÆRREN, er et § 104 Aktivitets- & Samværstilbud.

Pladser: 10

Døgntilbud: 66411

Dagtilbud: 17351

Opsigelsesvarsel: 3 mdr

Leder: Jannik Sayoudi

Visitationsansvarlig: Jannik Sayoudi, tlf.: 75388388

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11,6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1987

Find vej