Kontakt

Hovednummer: +455 3595099

www.paideiaskoven.dk

Adresse

Paideia Skoven
Fuglebjergvej 2
3400 Hillerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 38630229

Om Paideia Skoven

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18 år

Med udgangspunkt i Børne- og Socialministeriets vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, udfører vi det pædagogiske arbejde med henblik på at skabe et trygt hjem, hvor omsorg, gensidig respekt, plads til forskellighed, humor og glæde er en del af livet og dagligdagen på Paideia Skoven. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til den enkelte. Hvert individ har sin egen historie og skal mødes med forståelse og åbenhed for den enkeltes baggrund, følelser, behov og forudsætninger. Gennem trygge rammer og tillidsfulde relationer, sikrer vi den enkeltes trivsel og udvikling. Vi inddrager den enkelte i beslutninger, som vedrører hans/hendes liv. Vi søger at skabe positiv udvikling gennem motiverende samtaler der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og ønsker. Vi værner om og respekterer det enkelte individ.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 95813

Leder: Abbas Aldamim

Visitationsansvarlig: Abbas Aldamim, tlf.: 61632030

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Find vej