Paideia Skoven

Kontakt

Hovednummer: +455 3595099

Leder: 61632030

www.paideiaskoven.dk

Adresse

Paideia Skoven
Fuglebjergvej 2
3400 Hillerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 38630229

Om Paideia Skoven

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18 år

Med udgangspunkt i Børne- og Socialministeriets vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, udfører vi det pædagogiske arbejde med henblik på at skabe et trygt hjem, hvor omsorg, gensidig respekt, plads til forskellighed, humor og glæde er en del af livet og dagligdagen på Paideia Skoven. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til den enkelte. Hvert individ har sin egen historie og skal mødes med forståelse og åbenhed for den enkeltes baggrund, følelser, behov og forudsætninger. Gennem trygge rammer og tillidsfulde relationer, sikrer vi den enkeltes trivsel og udvikling. Vi inddrager den enkelte i beslutninger, som vedrører hans/hendes liv. Vi søger at skabe positiv udvikling gennem motiverende samtaler der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og ønsker. Vi værner om og respekterer det enkelte individ.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 79.692

Visitationsansvarlig: Abbas Aldamim, tlf.: 61632030

Leder: Abbas Aldamim

Bestyrelsesformand: Geert Jørgensen

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Resume af standardbeskrivelse:

På Paideia Skoven yder vi den støtte og omsorg, som den enkelte har behov for, med udgangspunkt i hans/hendes baggrund, vilkår og ressourcer. Med personalets pædagogisk faglige viden og mangeårige erfaring med målgruppen, er vi specialister i, at håndtere børn og unge fra målgruppen og skabe positiv udvikling i samarbejde med den enkelte. Vi arbejder med børn og unge, som er ramt af moderate til svære udfordringer, herunder børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt eller høj stressbelastning, børn og unge som har udadreagerende eller selvskadende adfærd. Målgruppen er børn og unge med anden etnisk baggrund i alderen 12-18 år, som: Er udsat for negativ social kontrol og andre æresrelaterede konflikter Oplever sociale problemer og -udfordringer, der eksisterer i ghettoer og andre socialt udsatte boligområder Er udsat for voldelige overgreb Oplever omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser Udviser selvskadende adfærd eller afvigende adfærd Udviser udadreagerende- eller indadreageren

Find vej