Adresse

Farum Hovedgade 72 ApS
Farum Hovedgade 72
3520 Farum

Region: Hovedstaden
Kommune: Furesø
CVR nr.: 42646164

Om Farum Hovedgade 72 ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På vores specialiserede opholdssted bliver der arbejdet ud fra en systemisk og løsningsfokuseret tilgang med en recovery-orienteret tilgang med det enkelte individ i centrum. Ligeledes bliver der arbejdet metodisk ud fra KRAP og mentalisering samt målrettet med natur/fritidsliv, sideløbende med et skarpt fokus på at bruge lokale samarbejdspartnere. Kerneværdien er at vi præcis gør det, der virker i forhold til den enkelte unge, og derfor er fleksible i forhold til vores metodiske tilgang i arbejdet med den unge.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 104.268 kr. pr. md.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Leder: Charlotte Hübell Larsen

Visitationsansvarlig: Charlotte Hübell Larsen, tlf.: 5381 6030

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 6,99

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej