Støttenetværket

Kontakt

Hovednummer: 5381 6030

Direktør Thomas Hansen : 53691902

Leder Charlotte Hübell Larsen: chl@stottenetvarket.dk

www.stottenetvarket.dk

Adresse

Støttenetværket
Farum Hovedgade 72
3520 Farum

Region: Hovedstaden
Kommune: Furesø
CVR nr.: 36913789

Om Støttenetværket

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På vores specialiserede opholdssted bliver der arbejdet ud fra en systemisk og løsningsfokuseret tilgang med en recovery-orienteret tilgang med det enkelte individ i centrum. Ligeledes bliver der arbejdet metodisk ud fra KRAP og mentalisering samt målrettet med natur/fritidsliv, sideløbende med et skarpt fokus på at bruge lokale samarbejdspartnere. Kerneværdien er at vi præcis gør det, der virker i forhold til den enkelte unge, og derfor er fleksible i forhold til vores metodiske tilgang i arbejdet med den unge.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 91.500 kr. pr. md.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Charlotte Hübell Larsen, tlf.: 5381 6030

Leder: Charlotte Hübell Larsen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 6,6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

()

Find vej