Svendborg Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Adresse

Svendborg Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation
Frederiksdal Alle 117
7800 Skive

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 40217312

Om Svendborg Krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Tilbud:

  • Krisecentre § 109

Målgrupper:

  • Familier

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang: Den anerkendende tilgang, tager afsæt i at rette opmærksomhed imod, at vise anerkendelse og værdsættelse af person, mål og handling. Når der skabes en relation hvor kvinden føler sig hørt, set og forstået, skabes der grundlag for at udvikle kendskabet til sig selv og herved at skabe nye muligheder for handling. Den anerkendende tilgang er fordrende for en positiv identitetsudvikling. Formålet med den anerkendende tilgang er at motivere til positiv udvikling og forandring hos kvinden. Empowerment: Empowerment anvendes som tilgang med henblik på, at realisere kvindens potentiale, handlekraft og beslutningsevne i relation til at mestre tilværelsen, og forme egen fremtid i ønsket retning. Den Empowerment baserede tilgang fokuserer på at understøtte en udviklende proces, hvor den enkelte kvinde gennem samtaler styrkes i, at få blik for ressourcer, handlefrihed og muligheder. Processen er et samarbejde og medinddragelse, hvor kvinden anses som ekspert i eget liv.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 84415,50

Leder: Mette Bak Olesen

Visitationsansvarlig: Mette Bak Olesen, tlf.: 28765687

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5,93

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej