Kontakt

Hovednummer: 5854 4061

www.toresholm.dk

Adresse

Toresholm
Døjringevej 27
4180 Sorø

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 21101796

Om Toresholm

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Varetagelse af den professionelle relation og kontakt til borgerne har baggrund i relationskompetencens begrebet, hvor relation og kontakt vægtes fremfor regler og strukturer som løsning på udfordringer. Den pædagogiske tilgang er således mentaliserende, neuroaffektiv med fokus på arbejdet med low arousel, afstemning, autenticitet og personligt sprog. Centralt i den faglige tilgang er, at de professionelle tager ansvar for kontakten og relationen til de borgere som bor på Toresholm.

Pladser: 11

Døgntilbud: 62,6

Dagtilbud: 477

Leder: Anne Hultberg

Visitationsansvarlig: Anne hultberg, tlf.: 51519426

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Find vej