TUSO ApS

Kontakt

Hovednummer: 2874 6807

https://tuso.dk/

Adresse

TUSO ApS
Nørre Allé 23
2600 Glostrup

Region: Hovedstaden
Kommune: Glostrup
CVR nr.: 42552275

Om TUSO ApS

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 24år-

OBS: 18-65

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Recovery-understøttende tilgang Relationspædagogisk tilgang Low Arousal

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 144.445

Opsigelsesvarsel: 1,5 mdr

Visitationsansvarlig: Ömer Ünver, tlf.: 28746807

Leder: Ömer Ünver

Bestyrelsesformand: Steffan Hansen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

Tryghed er fundament for psykisk velvære og velbefindende. Tryghed i relation og rammer er bærende for en progressiv udvikling. Udvikling mod selvindsigt, selv iagttagelse, personlig udvikling og vækst. Socialisering der former og danner individet og som medfører en udvikling af de kompetencer der skal til for at kunne mestre det nære samfund som individet er en del af. Omsorg en eksistentiel stræben for at håndtere forhold, byrder, værdier og normer som hører til det menneskelige liv.

Find vej