Zebisgaard

Kontakt

Hovednummer: 2965 6014

28917728: 96385599

www.zebisgaard.dk

Adresse

Zebisgaard
Øster Hassingvej 40
9310 Vodskov

Region: Nordjylland
Kommune: Aalborg
CVR nr.: 31211484

Om Zebisgaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 5-14 ved indskrivning

Stor erfaring og viden i arbejdet med børn med Autisme, Asperger, OCD, ADHD, Udviklingshæmning, samt høre og/eller synsnedsættelse.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 97800,00 måned

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Ulla Zebis Gundersen

Bestyrelsesformand: Jens Jørn Christensen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

 

Stor erfaring og viden i arbejdet med børn med Autisme, Asperger, OCD, ADHD, Udviklingshæmning, samt høre og/eller synsnedsættelse.
Vi er et mindre familielignende sted, med plads til udvikling i et roligt hjem, som er miljøtilpasset efter den enkelte.
Udover pædagogisk uddannelse, er der høj faglighed, med afsæt i efter/videreuddannelse indenfor specialeområderne.
Vi anvender visuelle støttesystemer, tegnsprog og eller tegn til tale. Vi tænker kreativt i samværet med barnet, netop for at tilgodese det enkelte barns behov.
Zebisgaard er beliggende på bygrænsen til Langholt, i hyggelige og smukke landlige omgivelser.
Har I behov for at se vores sted, er I velkomne til at kikke forbi. Ligeledes kan I læse nærmere om Zebisgaard på vores hjemmeside: Zebisgaard.dk

Find vej