Alliancer & samarbejder

Alliancer og samarbejde bringer os længst i forhold til at give den bedst mulige hjælp til udsatte børn, unge og voksne. Derfor samarbejder LOS bredt med en lang række andre aktører på socialområdet i forhold til interessevaretagelse og vidensdeling.

Skolealliancen for specialundervisning

Opstart: 2020.

LOS er sekretariat for alliancen. Alliancens øvrige medlemmer er: Selveje Danmark, FADD, De Anbragtes Vilkår, Socialpædagogerne, LIVSVÆRK, Jysk Børneforsorg og KFUM’s Sociale Arbejde.

Formål

Skolealliancens formål er at følge og påvirke den politiske proces for at sikre, at alle børn og unge i udsatte positioner får et undervisningstilbud af høj kvalitet, der imødekommer deres behov og tager afsæt i deres styrker, samt at de får en god skolegang og et afgangsbevis.

Alliancens arbejde er baseret på fem grundlæggende anbefalinger om at styrke kvaliteten på interne skoler og dagbehandlingstilbud. Læs mere om dem her.

Alliancen udgav i december 2022 et debatindlæg i Altinget med afsæt i den kommende politiske lovgivning for interne skoler og dagbehandlingstilbud. Du kan læse mere om alliancens anbefalinger i debatindlægget her.

Nationalt partnerskab om udsatte børn og unges skolegang og læring

Opstart: 2023

Formål

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet er gået sammen for at danne et nationalt partnerskab, der har til formål at styrke den faglige strategiske dialog og skabe større synlighed på tværs af skole- og socialområdet om mulige veje til at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner.

I partnerskabet er der derfor repræsenteret aktører fra både nationalt, kommunalt og institutionelt niveau for at styrke samarbejdet på tværs af sektorer og skabe bedre sammenhængskraft mellem skole- og socialområdet.

Med partnerskabets opgaver handler om at dele viden, etablere et fælles billede af udfordringer og behov samt drøfte fokusområder samt mulig synergi og koordinering mellem eksisterende tiltag.

STU-alliancen

Opstart: 2017

Formål

I forbindelse med evalueringen af STU-uddannelsen i 2017 blev STU-alliancen skabt for at sætte fokus på vigtigheden af uddannelsen og sætte kvalificere samtalen om de punkter, hvor der har været udfordringer. Siden da har alliancen haft stor politisk indflydelse ind i kvalitetssikringen af uddannelsen gennem deltagelse i politiske følgegrupper, møder med ordførere, debatindlæg mv.

Her kan du læse mere om alliancens hovedbudskaber, der blev udviklet i 2019 og som sidenhen har dannet baggrund for alliancens politiske arbejde

Børnesagens fællesråd

Sammen med 15 andre organisationer er LOS medlem af Børnesagens Fællesråd, der er en børnerettighedsorganisation, som arbejder for at bedre vilkårene for børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Formål

Den fælles vision bag arbejdet i Børnesagens Fællesråd er: ”et Danmark uden fattigdom for børn og unge, hvor retten til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling, tryghed og uddannelse er realiseret.”.

Du kan læse mere om Børnesagens Fællesråd her

Netværket for digital inklusion under Digitaliseringsstyrelsen

Netværket blev oprettet i 2015 og består i dag af omkring 100 organisationer, hvoraf LOS i 2022 også blev en del af netværket.

Formål

Netværkets formål er at understøtte og forbedre indsatsen for de borgere, der har svært ved at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Netværket er derfor skabt for at sikre inddragelse af de organisationer, der repræsenterer it-udfordrede borgere, i arbejdet med offentlig digitalisering.

Læs mere her

Alliancen mod social ulighed i sundhed

Alliancens forløbsperiode: 2020-2024.

Formål

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed er vi i dag 100 organisationer med forskellige kompetencer og løsninger, der samarbejder om at gøre en forskel for at mindske social ulighed i sundhed.

Alliancen afholdt i februar 2023 en national konference om ulighed i sundhed for mennesker med kroniske sygdomme på Christiansborg. I den sammenhæng præsenterede de 3 anbefalinger for at sikre et mere lige sundhedsvæsen. Anbefalingerne omhandler: 1) organisatorisk sundhedskompetence og samarbejder på tværs, 2) Brugerinvolvering af borgere i sårbare positioner, 3) Brobygning mellem civilsamfundet og sundhedsvæsenet.

Læs mere her