Vision og mission

Hvem er LOS

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er til for at hjælpe børn, unge og voksne i sårbare og udsatte positioner, som har brug for specialiseret hjælp. Vores kerneopgave er derfor gennem rådgivning, kurser, analyser og politisk interessevaretagelse at sikre, at medlemmerne kan levere hjælp af høj kvalitet.

Det er derudover vigtigt for LOS at bidrage med konstruktive løsninger på udfordringer på det specialiserede socialområde samt bidrage til samarbejde på tværs af aktører for at sikre de bedst mulige vilkår for mennesker i sårbare positioner og de sociale tilbud, der skal hjælpe dem.

LOS arbejder med afsæt i data og analyser, fordi det er der, at de stærke og uomtvistelige argumenter ligger, og fordi det er på baggrund af fakta, at vi sammen skaber de bedste løsninger.

Vision

LOS vil være den toneangivende og samlende landsorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud. Vores arbejde skal bidrage til at opretholde den højeste kvalitet i sociale ydelser indenfor det specialiserede socialområde.

Vi ønsker, at være en tydelig og saglig stemme på den landspolitiske scene og samtidig være den organisation, som samler de ikke-offentlige tilbud i arbejdet for høj kvalitet.

Mission

Vi understøtter LOS-medlemmerne i at levere sociale indsatser af højeste kvalitet. Det sker fra veldrevne sociale tilbud, der giver mennesker trivsel og god livskvalitet – og som samtidig er gode arbejdspladser.

LOS arbejder med at styrke medlemsvirksomhedernes vilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.

Værdier: Kvalitet, dialog og fælles ansvar

Kvalitet

Vi mener, at mennesker i sårbare positioner skal mødes med den højeste faglighed og kvalitet i den hjælp, de har behov for. Hjælpen skal være virkningsfuld og ikke-stigmatiserende. Rammevilkårene på det specialiserede socialområde skal understøtte, at ikke-offentlige tilbud kan levere høj kvalitet.

Dialog

Vi mener, at åbenhed og tillidsfuld dialog er en forud-sætning for samarbejde og opnåelse af varige resultater på det specialiserede social-område. Gennem tillidsfuld dialog og fagligt fællesskab finder vi sammen de bedste løsninger for de mennesker, vi skal hjælpe.

Fælles ansvar

Vi mener, at private aktører, det offentlige, lokalsamfund og civilsamfund har et fælles ansvar for at skabe sammenhængende specialiserede indsatser af høj kvalitet til mennesker i sårbare positioner.

LOS’ etiske forventningskatalog 

LOS arbejder for veldrevne sociale tilbud, som leverer indsatser af bedst mulige kvalitet. Derved bidrager vi til trivsel og god livskvalitet for de børn, unge og voksne, som enten bor hos vores medlemmer, eller som på anden vis modtager deres ydelser.

I dette etiske forventningskatalog beskrives, hvad LOS forstår ved høj kvalitet, og dermed også hvad der forventes af det enkelte medlem, for at kunne være en del af fællesskabet i LOS.

Læs mere om LOS’ etiske forventningskatalog.