Aktuelt

Følg med i nyheder og aktuelle emner fra LOS

De specialiserede skoletilbud og dagbehandlingsinstitutioner er under voldsomt pres. Både på ramme- og driftsvilkår. Samtidig er skolerne blevet genstand for en værdipolitisk kamp, hvor kritikere stiller spørgsmålstegn ved skolernes værdi og eksistensberettigelse.

Som Danmarks største brancheorganisation har LOS sat alle sejl ind og går forrest i interessevaretagelsen bl.a. i vores samarbejde med de uddannelsespolitiske ordførere på tværs af partier og politiske fløje. Samtidig iværksættes en offensiv kommunikationsstrategi. Både i samarbejde med et af Danmarks største public-service medier, på Folkemødet og i øvrige landsdækkende og lokale medier. Kommunikationen vil fokusere på hvilken værdi de specialiserede skoletilbud og dagbehandlingsinstitutioner udgør.

LOS’ skoleundersøgelse fra 2016

Aktuelle indsatsområder

Hovedstadsregionen har med en sammenslutning af 17 kommuner iværksat et udbud med markante opmærksomhedspunkter. Særligt hæfter LOS sig ved, at dagbehandlingstilbuddene som minimum skal rumme 25 pladser, samt at igangværende elev-kontrakter kan ophæves og erstattes af de nye, der er indeholdt under den nye driftsoverenskomst.

Senest har Socialdemokratiet fremført en offensiv kritik af de specialiserede skoler og dagbehandlingstilbuds faglighed og eksistensberettigelse. Kritikken har vækket interessenter og meningsdanneres opmærksomhed og kan føre til alvorlige politiske indgreb.

Lærernes Centralorganisation arbejder flere steder i landet intensivt på, at lærere ansat på interne skoler og dagbehandlingstilbud skal ind under lærernes generelle overenskomst, som indtil videre har resulteret i blokader i København og meget kan tyde på, at det kan sprede sig til resten af landet. Hvilke konsekvenser har det for jer?

 

Vil du vide mere?

Laust Westtoft

Politisk- og strategisk chef -

5370 4847