Aktuelt

Følg med i nyheder og aktuelle emner fra LOS

Voksne og psykiatri

LOS’ temahæfte fra 2021 om voksne og socialpsykiatrien

Psykiatriløftet

LOS og en række andre  organisationer og foreninger, der repræsenterer arbejdsgivere, personalegrupper, patienter, brugere og pårørende indenfor psykiatrien, er klar til at samarbejde om en ambitiøs national 10-årig psykiatriplan, med det helt centrale formål at forbedre livet for mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og deres pårørende.

Derfor har vi i fællesskab udarbejdet 8 forslag til, hvad en 10-årig psykiatriplan bør adressere.

Psykiatriløftet – 8 psykiatriløft til den nationale 10-årige psykiatrihandlingsplan

Skole og undervisning

De specialiserede skoletilbud og dagbehandlingsinstitutioner er under voldsomt pres. Både på ramme- og driftsvilkår. Samtidig er skolerne blevet genstand for en værdipolitisk kamp, hvor kritikere stiller spørgsmålstegn ved skolernes værdi og eksistensberettigelse.

Som Danmarks største brancheorganisation har LOS sat alle sejl ind og går forrest i interessevaretagelsen bl.a. i vores samarbejde med de uddannelsespolitiske ordførere på tværs af partier og politiske fløje. Samtidig iværksættes en offensiv kommunikationsstrategi. Både i samarbejde med et af Danmarks største public-service medier, på Folkemødet og i øvrige landsdækkende og lokale medier. Kommunikationen vil fokusere på hvilken værdi de specialiserede skoletilbud og dagbehandlingsinstitutioner udgør.

LOS udarbejdede en skoleundersøgelse i 2021. Den kan du læse mere om her

LOS har desuden taget initiativ til en skolealliance i 2021: Alliancen om styrket kvalitet i interne skoler og på dagbehandlingstilbud

Aktuelle indsatsområder

Hovedstadsregionen har med en sammenslutning af 17 kommuner iværksat et udbud med markante opmærksomhedspunkter. Særligt hæfter LOS sig ved, at dagbehandlingstilbuddene som minimum skal rumme 25 pladser, samt at igangværende elev-kontrakter kan ophæves og erstattes af de nye, der er indeholdt under den nye driftsoverenskomst.

Senest har Socialdemokratiet fremført en offensiv kritik af de specialiserede skoler og dagbehandlingstilbuds faglighed og eksistensberettigelse. Kritikken har vækket interessenter og meningsdanneres opmærksomhed og kan føre til alvorlige politiske indgreb.

Lærernes Centralorganisation arbejder flere steder i landet intensivt på, at lærere ansat på interne skoler og dagbehandlingstilbud skal ind under lærernes generelle overenskomst, som indtil videre har resulteret i blokader i København og meget kan tyde på, at det kan sprede sig til resten af landet. Hvilke konsekvenser har det for jer?

Vil du vide mere?

Trine Schaldemose

Politisk chef - Politik, presse og analyse

3118 4215