Aktuelt

Følg med i nyheder og aktuelle emner fra LOS.

Nyt fra området

Handicapkonference

Den 24. april 2019 afholder Socialstyrelsen og COK for tredje gang en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Program og tilmelding

www.medicinudenskade.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerede 20. december 2019 en fælles hjemmeside, som skal understøtte indsatsen for at nedbringe antallet af medicinskader.

Medicin uden skade har til formål at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark og dermed øge patientsikkerheden ved medicinering. Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer i fællesskab indsatsen, som har bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. www.medicinudenskade.dk 

Socialpolitisk Redegørelse 2018

Den 14. december 2018 offentliggjorde Børne- og Socialministeriet Socialpolitisk Redegørelse 2018. Rammen for Socialpolitisk Redegørelse er en samlet opfølgning på regeringens 10 mål for social mobilitet, der tager sigtepå, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte.

Socialpolitisk Redegørelse 2018

Udvalgte aktuelle aktiviteter i kalenderen

  1. Møde med uddannelsesordførere på Christiansborg
  2. Møde i Socialstyrelsen
  3. Møde med De anbragtes vilkår
  4. Møde i Antidoping Danmark
  5. Møde med SF
  6. Møde med socialtilsyn
  7. Møde i LOS’ kommunikationsnetværk
  8. Møde med Socialpædagogerne
  9. Forberedelsesmøde vedr. FV19