Kontakt

Hovednummer: 2545 9403

www.fondenfaellesskolen.dk

Adresse

Fonden Fællesskolen
Skovhusevej 21
4735 Mern

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 36168749

Om Fonden Fællesskolen

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer

Diagnoser:

 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

Vi arbejder ud fra det grundsyn, at alle børn har ret til et godt og udviklende skoleliv som fundament for et godt voksenliv med sociale fællesskaber, familie, arbejde, fritidsliv og deltagelse i samfundet i øvrigt. Vi er et undervisningstilbud med dagbehandling, der arbejder på en solid platform: Social læring og low arousal – som alternativer til uhensigtsmæssig adfærd Recovery – vi tror på, at alle mennesker kan komme til at leve et godt liv AART – udvikling af sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og vredeskontrol Fonden Fællesskolen leverer undervisning og behandling i et helhedsorienteret og struktureret lærings- og behandlingsmiljø med det mål, at den enkelte elev kan vende tilbage til folkeskolen. Fællesskolen er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningstid, minimumstimetal og reglerne om fuld fagrække.

Pladser: 24

Ledige pladser dagstilbud: 4

Dagtilbud: 32142

Opsigelsesvarsel: løbende + en måned

Leder: Jackie Cameron-Mathiassen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,7

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2014

Find vej